Vergunningen

Exploitatievergunningen Sloep Huren Amsterdam


Naam vaartuig  Type vaartuig  Vergunningsbewijsnummer  Bemand/onbemand  Max. aantal passagiers


Majestic             Sloep                W-14.00241                  bemand                      36 p

Royalty              Sloep                WN2016-583261           bemand                      46 p 

Vriendensloep    Sloep                VD312                          bemand                      43 p